<<<Dziewczynka - rze¼ba z piaskowca>>>

Rze¼ba przedstawiaj±ca siedz±c± dziewczynkź

Rze¼by na zamówienie, Wymiary wg. æyczenia

Pracownia Adamowicz