<<<Ch³opiec- rze¼ba z piaskowca>>>

Rze¼ba przedstawiaj±ca siedz±cego ch³opca

Rze¼by na zamówienie, Wymiary wg. æyczenia

Pracownia Adamowicz