<<<Re¼ba z kamienia>>>

Rze¼ba z piaskowca - G³owa

Rze¼by na zamówienie, Wymiary wg. æyczenia

Pracownia Adamowicz